Vuokrausehdot

Vuokrauspalvelun käyttöehdot

Päivitetty 12.2.2023

1. TAUSTA

Nämä Vuokrauspalvelun käyttöehdot (jäljempänä ”Vuokrausehdot”) täydentävät Circutuksen yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelua tuottaa Circutus Oy (Y-tunnus: 3275100-1), joka on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, kotipaikkana Joensuu (jäljempänä ”Circutus” / ”Me”).

Circutus tarjoaa markkinapaikan henkilöille tai muille oikeushenkilöille tavaroiden vuokralle antamiseen ja vuokraamiseen (vertaisvuokraamiseen) (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”). Circutus toimii palvelun- ja alustantarjoajana, tiedon- ja maksujen välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Circutuksen palvelussa rooleina on käyttötavaroiden omistajat (jäljempänä ”Omistaja”), tavaroiden vuokraajat (jäljempänä ”Vuokraaja”). Omistaja voi ilmoittaa tavaroitaan vuokrattaviksi ja Vuokraaja voi vuokrata Omistajien tavaroita. Käyttäjä voi lisäksi selailla palvelun sisältöjä ilman Omistajan tai Vuokraajan roolia. Omistajasta, Vuokraajasta tai palvelun selaajista puhuttaessa käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät” tai ”sinä”. Käyttäjä voi toimia omistajana, vuokraajana, molemmissa rooleissa tai ei kummassakaan roolissa.

Vuokrausehdot kuvaavat Palvelua ja Käyttäjän sekä Circutuksen oikeuksia ja velvollisuuksia siinä tilanteessa, kun haluat asettaa tavaroita vuokralle (Omistaja) tai vuokrata tavaroita käyttöösi (Vuokraaja). Vuokraehdoista päättää Circutus. Circutus ei ota osaa tavaran Omistajan ja Vuokraajan väliseen sopimussuhteen, vaan toimii Käyttäjien välisenä alustana, tiedonvälittäjänä sekä maksunvälittäjänä.

2. YLEISTÄ PALVELUSTA JA REKISTERÖITYMISESTÄ

Palvelu edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Palvelun käyttö Omistajan tai Vuokraajan roolissa edellyttää Palveluun rekisteröitymistä, vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla ja Vuokrausehtojen ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa yhteystiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Käyttäjät pystyvät tarkastamaan ja päivittämään yhteystietojaan sovelluksesta kohdasta ''Tili''.

Palveluun voi rekisteröityä yksityishenkilönä tai yrityksenä. Vuokraustoimintaa yrityksenä harjoittavat tekevät ilmoitukset yrityksinä.

3. ILMOITUKSET

Ilmoituksia voivat jättää vain tunnistetut henkilöt. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen (yli 18-vuotias). Ilmoituksen kieli voi olla suomi tai englanti.

Yhteen ilmoitukseen laitetaan vuokralle yksi tavara tai yhteen kuuluva tavarakokonaisuus (esimerkiksi “astiasto” tai “sukset ja sauvat”, ei kuitenkaan “sukset ja luistimet”). Yhdestä tuotteesta voi laittaa palveluun vain yhden ilmoituksen. Tavaran Omistajan tulee valita sopivat kategoriat (yksi tai useampi) Palvelussa.

Tavaroiden omistaja on vastuussa siitä, että Palveluun jätetyssä ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeat, todelliset ja paikkansa pitävät, Circutuksen sääntöjen ja tai Vuokraehtojen mukaiset, eivätkä ne ole lain vastaisia.

Otsikon tulee kuvata selkeästi vuokralle annettavaa tavaraa. Ilmoitustekstissä tulee kuvata tavara, sen kunto ja kaikki onnistuneen vuokrauksen kannalta tarpeelliset tiedot. Muun kuin tavaran vuokraukseen liittyvän tiedon markkinointi ei ole sallittua (esim. laillisen henkilön tai yrityksen muiden palveluiden tarjoaminen).

Palveluun saa jättää ilmoituksia Circutuksen kautta vuokrattavista tuotteista, joiden viesti- ja maksuliikenne tapahtuu Palvelussa. Pelkkä muualla vuokrattavien tai myytävien tuotteiden tai palveluiden markkinointi ei ole sallittua. Maksun suorittaminen palvelun ulkopuolella ei ole sallittua eikä suositeltavaa Palvelun turvallisen käytön takaamiseksi.

Palveluun jätettyjen ilmoitusten tulee olla laillisia ja eettisesti kestäviä. Asiattomien, laittomien, loukkaavien, hyvän tavan vastaisten tai muulla lailla epäsopivien ilmoituksien julkaiseminen on kiellettyä. Tällaisia ovat muun muassa rasistinen, pornografinen, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyttä rikkova materiaali tai sisältö, jossa on poliittisia kannanottoja, ihmiskauppaa, prostituutiota, alkoholia, tupakkaa, lääke-, tai huumausaineita ja/tai aseita. Circutus pitää oikeudet hylätä tai poistaa jätettyjä ilmoituksia, jotka ovat Circutuksen mielestä epäsopivia. Laittomista ilmoituksista tehdään rikosilmoitus.

Circutus pidättää oikeudet tehdä muutoksia ilmoituksiin, jotka eivät ole käyttöehtojen mukaisia. Näistä muutoksista voidaan, mutta ei ole pakko tiedottaa Käyttäjää. Circutus pidättää oikeuden hylätä, poistaa tai peruuttaa julkaisuja myös muista kuin yllä mainituista syistä.

4. VUOKRAEHDOT JA OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Vuokratessa tuotteen Omistaja ja Vuokraaja hyväksyvät Vuokraehdot ja heidän välilleen syntyy molempia sitova vuokrasopimus. Sopimus syntyy Vuokraajan maksaessa vuokrahinnan. Vuokrasopimus jää talteen molempien osapuolten omiin tietoihin ja siitä lähetetään kopio osapuolten sähköpostiin.

Peruutusehdot. Jos Vuokraaja peruu vuokrasopimuksen kaksi (2) päivää ennen vuokrauksen alkamista, vuokrasumma ja palvelumaksu palautetaan kokonaan. Jos peruutus tehdään yhtä (1) päivää ennen vuokrauksen alkamista, vuokrasummasta ja palvelumaksusta palautetaan 50 %. Jos peruutus tehdään samana päivänä kuin vuokrauksen pitäisi alkaa, mitään ei palauteta. Jos vuokraaja ei hae varattua tavaraa, veloitetaan häneltä koko vuokrasumma ja varausmaksu. Pitkän vuokrasuhteen kohdalla (yli 7 vrk) hintaa voidaan kohtuullistaa. Jos Omistaja peruu vuokrasopimuksen, vuokrasumma ja palvelumaksu palautetaan Vuokraajalle kokonaan.

Jos vuokraaja palauttaa tavaran myöhässä, voi tavaran omistaja pyytää maksua myöhästyneestä palautuksesta sopimuksessa määritellyn tunti- tai päivähinnan mukaisesti. Jos tuotteen palautusviive on yli 100% alkuperäisestä vuokra-ajasta, kuitenkin minimissään viisi (5) päivää, katsotaan vuokrakohde varastetuksi ja vuokraaja korvaa koko tavaran arvon.

Jos vuokrattu tavara on rikki ja estää tuotteen käyttämisen siihen käyttöön, mihin se on vuokrattu, Omistaja palauttaa rahat takaisin Vuokraajalle.

Jos tavara rikkoutuu vuokrauksen aikana, on Vuokraaja velvollinen korvaamaan tuotteen Omistajalle. Vuokraaja voi tarvittaessa hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstään.

Omistajan ja Vuokraajan vastuut ja velvollisuudet tiivistetysti

Tavaran Omistajan vastuut. Tavaran Omistaja vastaa seuraavista kohdista:

 • Vuokralle annettu tuote on siinä kunnossa kuin ilmoituksen kuvauksessa kerrotaan. Tuotteen ei tarvitse olla uutta vastaavassa kunnossa tai virheetön, mutta näistä seikoista tulee mainita ilmoituksessa.

 • Tavara on käyttökelpoinen ilmoitettuun tarkoitukseen.

 • Tavara on turvallinen käyttää.

 • Mikäli tavaran käyttö edellyttää käyttöopastusta tai käyttöohjeita, Omistaja antaa nämä tavaraa luovuttaessa.

 • Omistaja pystyy luovuttamaan ja vastaanottamaan tuotteen sovittuun aikaan.

 • Omistaja hankkii tarvittaessa vakuutuksen, joka kattaa tavaran myös vuokrauksen aikana.

 • Omistaja ottaa tavaraa luovuttaessa hyvät kuvat tuotteesta, jotta kunto voidaan todentaa mahdollisissa kiistatilanteissa.

 • Omistaja tarkistaa tuotteen kunnon heti palautuksen jälkeen ja ilmoittaa viipymättä mahdollisista epäkohdista.

 • Omistaja kuittaa vuokratun tuotteen palautetuksi ja antaa vertaispalautteen.

 • Omistaja selvittää vuokraamista koskevat verosäännöt ja tekee tarvittavat ilmoitukset pääomatuloista.

Vuokraajan vastuut: Tavaran vuokralle saaja on vastuusta

 • Vuokran maksamisesta ja muista vuokrauksesta aiheutuneista lisäkuluista.

 • Vuokraaja huolehtii vuokralla olevasta tuotteesta huolellisesti, ”kuin omastaan” ja vielä vähän huolellisemmin.

 • Vuokraaja tarkistaa tuotteen kunnon heti vastaanottamisen jälkeen ja ottaa hyvät kuvat tuotteesta, jotta kunto voidaan todentaa mahdollisissa kiistatilanteissa.

 • Vuokraaja kuittaa tuotteen vastaanotetuksi.

 • Vuokraaja palauttaa tuotteen mahdollisimman samassa kunnossa kuin se on vastaanottaessa.

 • Jos tavara vahingoittuu vuokrauksen aikana, Vuokraaja on vastuussa korvaamaan Omistajalle vahingosta aiheutuneet kulut, tavaran korjauskulut, pesulakulut tai muut vastaavat kulut tai maksamaan uuden vastaavan tavaran ottaen huomioon sen kunnon ja toiminnot.

 • Vuokraaja tarkistaa omasta kotivakuutuksestaan, kattaako se mahdolliset vuokrauksen aikana tapahtuneet vahingot.

 • Vuokrauksen loppuessa vuokraaja antaa vertaispalautteen tavaran omistajalle.

5. VUOKRAUS JA TOIMITUS

Vuokrasopimus syntyy, kun Vuokraaja varaa Omistajan ilmoittaman tavaran ja maksaa vuokrasumman. Vuokraamista varten vuokraajan on tunnistauduttava Palveluun pankkitunnuksilla. Sopimuksen syntymisen jälkeen Palvelusta lähetetään sopimusvahvistus Vuokraajalle ja Omistajalle sähköpostitse. Sopimusvahvistuksessa lukee vuokrauksen ajankohta, summa ja vuokrauksen peruutusehdot. Sopimusvahvistuksessa olevat tiedot ovat saatavilla Käyttäjille myös Palvelussa.

Tavaran luovuttaminen tapahtuu vuokraajan ja tavaran omistajan yhteisesti sovitun ajankohdan ja varauksen mukaisesti. Tämä keskustelu käydään osapuolten oikeusturvan vuoksi Circutuksen palvelussa. Osapuolet voivat neuvotella tavaran vuokrauksen ajankohdista ja tuotteen yksityiskohdista myös ennen varausta ja maksua Palvelun viestivälineen kautta ja tämä on myös suositeltavaa, etenkin jos vuokraushetkeen on alle 24 h aikaa.

6. MAKSU

Maksu suoritetaan varauksen yhteydessä Palvelusta ja suoritetaan yhteistyössä Circutuksen yhteistyökumppanin Stripen kautta (www.stripe.com). Maksu suoritetaan sovelluksessa Visa-,MasterCard- tai American Express pankki- tai luottokortilla. Kaikki maksun yhteydessä käsitellyt tiedot ovat salattuja.

Vuokraajan maksukortilta veloitetaan vuokrasumma varauksen yhteydessä. Circutus säilyttää vuokrasta maksettua summaa koko vuokrauksen ajan. Vuokrasumma siirretään maksuun Omistajan pankkitilille vuokrauksen päätyttyä noin 1-2 viikon päästä vuokrauksen päättymisestä. Vuokrasummasta vähennetään Circutuksen palvelumaksu.

Jos tavaran Omistaja ei luovuta tavaraa vuokraajalle sovittuna ajankohtana ja mikäli Vuokraaja ja Omistaja eivät saa sovittua uutta päivämäärää viimeistään seitsemän (7) päivää varauspäivästä, palautetaan vuokraajalle koko summa takaisin. Vuokraajan ei tarvitse hyväksyä uutta päivämäärää, jos se sovi hänelle.

Peruutetusta vuokrauksesta maksetaan peruutusehtojen mukaisesti. Jos vuokraus on peruutettu, palautetaan koko summa Vuokraajan käyttämälle maksuvälineelle n 10 päivän sisällä.

7. PALVELUMAKSU

Circutus perii Palvelun kautta tehdyistä vuokrasopimuksista palvelumaksun ("Palvelumaksu"). Palvelumaksu on 20 % vuokrasummasta (sis. alv 24%), josta Käyttäjät ovat sopineet. Palvelumaksu veloitetaan vuokrasummasta ennen kuin se tilitetään Omistajan tilille. Circutus pidättää oikeuden muuttaa palvelumaksua ja varausmaksua näiden Ehtojen mukaisesti.

Käyttäjät, jotka eivät maksa palvelumaksuja (esim. ohjaavat maksuliikenteen Palvelun ulkopuolelle) voidaan estää Palvelusta.

8. REKLAMAATIO

Reklamaatiot, valitukset ja vastaväitteet korvausvaatimuksista tavaran Omistajan ja Vuokraajan välillä tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden sisällä vuokraustapahtumasta. Reklamaatiot osoitetaan suoraan vuokraustapahtuman toiselle osapuolelle kirjallisesti.

9. KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä sitoutuu käyttää Palvelua käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että muiden käyttäjien tiedot pidetään salassa. Jos Käyttäjällä on syytä epäillä että Käyttäjän tunnistautumisessa on epäselvyyttä, tulee tällaisesta käyttäjästä ilmoittaa heti Circutuksen asiakaspalveluun.

Käyttäjät ovat vastuussa Palvelun kautta ilmoitetuista tiedoista. Tämä tarkoittaa, että rekisteröinnin aikana tai muutoin Palvelua käyttäessä annetut tiedot ovat oikeita, eivätkä ole lain tai Ehtojen vastaisia.

Käyttäjät sitoutuvat olemaan käyttämättä Palvelusta saatuja tietoja muuhun kuin yhteydenpitoon muiden käyttäjien kanssa. Muiden käyttäjien yhteystietoja ei ole sallittua luovuttaa tai muita tietoja heistä kolmansille osapuolille.

Käyttäjät ovat vastuussa, että he lisäävät Palveluun vain sellaista sisältöä, johon heillä on oikeus, joko hankkimalla sisällön itse tai käyttämällä sisältöä johon sisällön omistaja on antanut luvan. Lisäämällä sisältöä Palveluun, Omistaja antaa Circutukselle oikeuden käsitellä sisältöä vapaasti, esimerkiksi markkinoinnissa muokkaamalla, tallentamalla tai kopioimalla sitä. Oikeudet säilyvät myös ilmoituksen poistamisen jälkeen. Circutus ei maksa sisällön käytöstä korvausta.

Circutuksella on oikeus estää Käyttäjää käyttämästä Palvelua ilman ennakkovaroitusta, mikäli Käyttäjän epäillään käyttäneen käyttäjätietoja väärin tai jos käyttäjän lisäämät tiedot rikkovat lakia tai Ehtoja.

Käyttäjä voi olla vastuussa Circutukselle tai toisiin henkilöihin kohdistuvista menetyksistä tai vahingoista jos käyttäjä on rikkonut ehtoja tai sovellettavaa lakia tai huolimattoman toiminnan seurauksesta.

Circutuksella on tarvittaessa oikeus tehdä Käyttäjistä luottotietojen tarkastus kolmannen osapuolen avulla.

10. CIRCUTUKSEN VASTUU PALVELUN TOIMIVUUDESTA

Circutus pyrkii varmistamaan, että Palvelu on käytössä jatkuvasti kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Circutus ei ole kuitenkaan vastuussa mahdollisista suunnitelluista ja yllättävistä käyttökatkoista. Circutus pyrkii siihen, että kaikki Palvelussa olevat tiedot ovat oikein ja että Palvelu toimii kuten se on suunniteltu. Circutus ei kuitenkaan takaa sovelluksen Palvelun täydellisyyttä vaan se toimitetaan sellaisenaan ja kehittyy. Circutus voi tehdä muutoksia Palveluun milloin tahansa.

Palvelun käyttö voidaan tilapäisesti keskeyttää ilman varoitusta huollon, korjauksen tai muun syyn johdosta. Näistä katkoista pyritään tiedottamaan etukäteen, mikäli katkot ovat ennakoitavissa.

Circutus ilmoittaa väärinkäytöksistä ja lainvastaisesta toiminnasta viranomaisille.

11. VASTUU

Circutuksella on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa Käyttäjien henkilötietoja sekä Käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä. Circutus ei ole vastuussa kolmansien osapuolien, kuten muiden Käyttäjien palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Käyttäjänä vapautat Circutuksen kaikesta vastuusta tai vahingosta, joka aiheutuu palvelun Käyttäjien käyttäytymisestä Palvelua käytettäessä. Edellä mainittu vastuuvapaus käsittää minkä tahansa tyyppiset välittömät, välilliset, erityiset ja /tai satunnaiset sekä muut vastaavat vahingot, mukaan lukien kaikki taloudelliset menetykset, puhtaat varallisuusvahingot, ruumiinvammat, tunnevaikeudet ja / tai muut vahingot, jotka saattavat aiheutua viestinnästä, kanssakäymisestä, sopimuksista tai muusta käyttäytymisestä muiden Käyttäjien tai muiden henkilöiden kanssa, joita kohtaat palvelua käytettäessä.

Circutus ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun käytön tai käytön esteiden vuoksi.

Tässä osiossa esitetty vastuunrajoitus ei muuta tai rajoita käyttäjän oikeuksia kuluttajana eikä sulje pois tai rajoita vastuuta Suomen lainsäädännön rajoissa. Huomioithan kuitenkin , että yksityisten henkilöiden väliseen vertaisvuokraukseen ei sovelleta kuluttajansuojalakia.

Vastuunrajoitus ei rajoita Circutusta tilanteissa, joissa Circutus katsoo aiheelliseksi korvata Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun käytön yhteydessä syntyneet menetykset ja / tai vahingot.

12. IRTISANOMINEN

Circutus pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun ja / tai kieltää kaiken yhteydenpidon Käyttäjän kanssa Circutuksen palvelun käyttöön liittyvistä syistä tai jos Circutus uskoo, että Käyttäjä käyttää palvelua väärin tai toimii muuten Ehtojen vastaisesti.

13. KÄYTTÄJÄTIEDOT

Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä. Tähän tarvitaan Palveluntarjoajan vaatimat yhteystiedot.

Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat ja riittävät tiedot Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä vastaa itse virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Hyväksymällä Vuokraehdot, annat Circutuksen käyttää seuraavia käyttäjätietoja: (i) yhteystiedot kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja henkilötunnus (ii) maksutiedot, kuten pankki-, tai luottokortti (iii) maantieteellinen sijainti (iv) tilaushistoria, mukaan lukien kuitit ja ajat (v) IP-osoite (vi) Käyttäjätiedot käyttäjistä.

Circutus käyttää edellä mainittuja käyttäjätietoja ylläpitääkseen käyttäjätiliä, markkinoidakseen palveluitaan sekä analysoidakseen käyttäjien palvelun käyttöä teknisen toimivuuden varmistamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi GDPR-asetus ja muu lainsäädäntö huomioiden. Yhteystietoja käytetään tilin luomiseen ja ilmoituksien luomiseen. Maksutietoja käytetään vuokratulojen tilittämiseen ja mahdollisiin maksujen palautuksiin. Maantieteellisellä sijainnilla voidaan tehdä nostoja lähellä olevista vuokralle annetuista tuotteista. Tilaushistoriaa käytetään käyttäjää varten sekä palvelun kohdentamiseen sekä vastausprosentin ja keskimääräisten vasteaikojen laskemiseen. IP-osoitetta käytetään tilin luomiseen Circutuksen maksupalveluntarjoaja Stripeen.

Käyttäjillä on oikeus saada maksutta tiedot siitä, mitä tietoja heistä kerätään. Käyttäjillä on myös oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista, poistamista tai estämistä.

Jaamme käyttäjätietoja seuraavien tahojen kanssa kanssa palvelun toteuttamiseksi: (i) Poliisi mahdollisten rikosten tutkinnassa. (ii) Stripe, Inc. maksuratkaisuissa. (iii) Google Cloud Services ja Amazon Web Services tai mikä tahansa sellainen palveluntarjoaja, joka aika ajoin korvaa palvelinympäristöjen, kuten tietokantojen ja sovellusten, hallintaan. (viii) IT -konsultit, joita palkkaamme järjestelmiemme huoltoon ja kehittämiseen.

Tapauksissa, joissa siirrämme tietosi toiselle yritykselle, meillä on olemassa tietojenkäsittelysopimus, jossa on yksityiskohtaiset ja tietosuojalainsäädännön edellyttämät ohjeet henkilötietojen käsittelystä, luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta.

15. PERUUTUSOIKEUS

Palvelun kautta tapahtuvaa vuokrausta ei koske etäsopimuksista annetun lain (laki (2005: 59) etäsopimuksista ja toimitilojen ulkopuolisista sopimuksista) mukainen peruuttamisoikeus. Kuluttajien välilisessä vertaisvuokrauksessa ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Jos tavaran Omistaja on yritys, silloin Kuluttajansuojalakia sovelletaan.

16. MUUT EHDOT

Palvelun ehdot ovat voimassa Suomessa. Circutuksen palvelu rajoittuu tässä vaiheessa Suomeen. Ehdot ovat luotu ja tulkittu noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

17. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Palveluntarjoajat ja Käyttäjän väliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli Palveluntarjoaja ja Käyttäjä ei pääse sovintoon asian suhteen, ratkaistaan se Suomen yleisissä tuomioistuimissa. Käyttäjällä on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.

Ennen kuin asia viedään kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, suosittelemme olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), jonka tavoittaa puhelinnumerosta 029 505 3050.